روش نصب سراميك پرسلان نما

توضیحاتی در ارتباط با روش نصب سراميك پرسلان نما از سوی بازرگانی آقازاده ارائه شده است.

مقدمه :

در سال هاي اخیر با توجه به شیب تند افزایش روز افزون قیمت حامل هاي انرژي در کل جهان و ایران، نگاهی جدید به صرفه جویی در مصرف انرژي و به عبارتی صحیح تر بهینه سازي مصرف سوخت حاکم شده است. در چنین فضایی بود که شرکت کاشی پارس با همکاری شرکت اسپانیایی ( MASA SYSTEM ) و شرکت های داخلی که در این زمینه متخصص بوده و با درك کامل از چنین شیوه هایی خود را به رعایت کلیه اصول فنی و اجرایی آن پایبند دانسته و با توجه به سوابق و تجارب عملی خود در این زمینه و ایجاد روابط کاري تنگاتنگ با بهترین شرکتهاي اروپایی فعال در این بخش ، اقدام به فعالیت در زمینه طراحی و نصب نما ، و همچنین تامین قطعات و لوازم مورد نیاز این نموده است. همین شناخت کامل علمی و پایبندی به اصول مهندسی و اجرایی و درایت و اهتمام مدیران و مسؤلین شرکت کاشی پارس به تولید کاشی پرسلانی مرغوب با ارائه خدمات فنی و مهندسی درخور محصولات جدید خود که پیشتاز در صنعت سرامیک کشور می باشند را بر آن داشت تا تحت روابطی تعریف شده همکاري و مشارکت گسترده ای را با مشتریان داشته و در جهت بالا بردن کیفیت و دقت نصب کاشی در این راه ، همواره خود را به آخرین دانش روز و تجهیزات مورد نیاز تجهیز نمایند.

روش نصب سراميك پرسلان نما پارس میداس در دو بخش کاربردي:

 1. بخش اول نصب کاشی پرسلان در نماي ساختمان
 2. بخش دوم نصب کاشی پرسلان در کف داخل و خارج ساختمان

بخش اول:

روش نصب سراميك پرسلان نما پارس میداس در نماي ساختمان به روشهاي پنهان و مشهود:

 • طراحی کاشی و نما :

معمار جهان هستی آن را به زیبایی آفرید و ما معتقدیم که انسان که قرار است خلیفه خدا در زمین باشد لایق دریافت زیبایی است پس مشتریان خود را درخور طرح هایی بدیع و زیبا می دانیم و این امر با دراختیار گرفتن طراحان مجرب براي ما مقدور گشته است. در این زمینه شرکت کاشی پارس با بهره گیري از ماشین هاي چاپ دیجیتال و برنامه هاي نرم افزاري مرتبط به همراه کاربران ماهر این برنامه ها، اقدام به ارایه طرح هاي کاشی نما و کف متناسب با سلیقه و نیاز مشتریان می نماید.

 • محاسبات ایستایی :

با کمک مهندسین مجرب و در پوشش قرارداد همکاري با شرکت هاي داخلی و خارجی،توانایی محاسبات ایستایی نماي هر ساختمانی را بدون در نظر گرفتن سطح پیچیدگی آن را دارا می باشیم. در این رابطه کتابچه محاسبات ایستایی نما را براساس درخواست مشتري و منطبق با حد استحکامی که ساختمان خود را در مقابله با زلزله طراحی کرده است،توسط شرکت همکار ایرانی و اروپایی فوق الذکر تهیه و ارائه می نماییم.

مطالعات اولیه براي تهیه پیشنهاد و تحلیل سازه نماي خشک همراه با گردش جریان هوا انجام می گیرد. اساس این محاسبات بر پایه سیستم ایستایی و قوانین حاکم بر ساختمان سازي کشور می باشد. ما تمامی امکانات ساختاري و الزامات ایستایی را در نظر گرفته و راه حل هاي توسعه یافته جامع ساختاري پروژه را بکار گمارده و همه را بر پایه امکانات موجود در کشور استوار ساخته ایم.

 • نقشه اجرایی :

نقشه هاي اجرایی براساس محاسبات ایستایی، مجموعه کاملی از پلان طبقات و نقشه نما و مقاطع عمودي از هر پروژه را آماده و نقشه هاي اجرایی و کارگاهی را تهیه و به قسمت نصب پیمانکار ارائه می نماییم.

 • ساخت و تأمین قطعات :

کلیه قطعات و لوازم مورد نیاز اجراي پروژه یا توسط شرکت طراحی و با اعمال تمامی استاندارد هاي روز دنیا در مراحل مختلف تولید ساخته شده و در مواردي که ساخت آنها براي شرکت اقتصادي نبوده و یا تکنولوژي و امکانات ویژه اي که خارج از حدود وظایف و اهداف شرکت می باشد را نیاز داشته باشد، مستقیماً توسط شرکت از منابع معتبر خارجی تهیه و ارائه می گردد تا بتوانیم به مشتري خود با خاطري آسوده، ایمنی و آسایش را ارائه و هدیه دهیم.

ادامه مطالب روش نصب سراميك پرسلان نما :

 • نصب :

براساس نقشه هاي اجرایی و کارگاهی توضیح داده شده در بالا و با توجه به دیگر پروژه هاي در دست اجرا، پیمانکار نصب برنامه زمانبندي اجرایی خود را تهیه و به مشتري ارائه می دهد. منطبق با برنامه زمانبندي تهیه شده تمامی امور اجرایی نصب نماي پروژه با رعایت کلیه اصول مهندسی توسط تیم هاي مجرب نصب پیمانکار اجرا می گردد.

در این روش ابتدا با استفاده از یک ساختار پروفیل هاي آلومینیومی شرایط را براي نصب قطعات آماده کرده و سپس قطعات را بر روي این شبکه به روش تماما مکانیکی وبا استفاده از “براکتها ” آویزان (یا مهار) می نمایند . جزئیات کامل این روش از شرکت اسپانیایی “ماسا سیستم ” اخذ و تقسیم بندي هاي آن به تفصیل در تصاویر بعدي آمده است. در این روش نصب، امکان حرکت جریان هوا مابین دیوار و نماي بیرونی فراهم است از این رو به آن نماي تنفس کننده گفته می شود.

نما با سازه خشک به همراه گردش جریان هوا :

نماي تنفس کننده چیست ؟ اگر بتوانیم لایه اي از هوا را همواره بین دیوار ساختمان و اسلبهاي پرسلانی , که عایق خوبی است ( به صورت در جریان) داشته باشیم , با توجه به ضریب بسیار پایین انتقال حرارت هوا, توانسته ایم عایق مناسبی را ایجاد کنیم که از افت دماي ساختمان و انتشار آن به محیط بیرون در زمستان و بر عکس جلوگیري می کند. با توجه به اینکه هوا سیال است و هواي گرم به سمت بالا حرکت میکند , این پدیده را نوعی تنفس می نامیم .این امر به ما کمک می کند که از انتقال صداي محیط بیرون به داخل ساختمان نیز جلو گیري گردد. چون انتقال صدا از طریقه ارتعاش انجام میشود و میزان لایه هوا فرساینده ارتعاش است. از این روش حتی جهت جلوگیري از نشت رطوبت از محیط بیرون به داخل ساختمان و بر عکس نیز استفاده می شود.

در سالهاي اخیر بیشتر آثار معماري گیرا و جالب توجه با مواد مرسوم قدیمی مانند سنگ طبیعی، چوب، پانلهاي پرسلان، پلاستیک و مواد فلزي توسط معماران حرفه اي شناخته شده اجرا شده اند. در مقایسه با نصب مستقیم پوشش نما بر روي جداره سازه، فوائد نماي همراه با جریان هوا عبارتند از:

 1. کاهش ریسک ترك خوردن، جداشدن و افتادن
 2. کاربري ساده
 3. نگهداري ارزان
 4. محافظت جداره سازه در مقابل عوامل جوي
 5. کاهش مصرف انرژي
 6. حذف نفوذ سرما
 7. سرعت در زمان نصب
 8. سبک کردن وزن ساختمان و بالا بردن مقاومت در مقابل زلزله

لایه هاي نما به همراه جریان گردش هوا:

اجزاي تشکیل دهنده سیستم نما به همراه گردش جریان هوا عبارتند از:

 1. جداره خارجی سازه
 2. لایه صاف کننده
 3. لایه عایق
 4. لایه جریان هوا ( محفظه)
 5. سیستم نصب
 6. لایه پوشش نما
 7. سیستم بندها

لایه جریان هوا ( محفظه):

لایه جریان هوا، فضایی با ضخامت 3 تا 5 سانتی متر بین عایق و پوشش نما می باشد. از آنجا که ابعاد این لایه هوا ست که گردش درست هوا و پدیده دودکش ( بالا رفتن هواي گرم ) را تضمین میکند لذا اندازه آن مهم می باشد.

وجود محفظه فوائد بی چون و چرایی نظیر:

 • تبخیر آب انباشته شده در مصالح ساختمانی در طی دوره ساخت و ساز
 • حذف آب تبخیري در داخل ساختمان در طی فصل زمستان
 • سردکردن پوسته خارجی ساختمان در فصل تابستان به دلیل حرکت به سمت بالاي هوا
 • کاهش جریان حرارت از خارج به داخل ساختمان در فصل تابستان
 • ممانعت از فرار حرارت از داخل به خارج به واسطه فقدان نفوذ سرما

در ادامه مقاله روش نصب سراميك پرسلان نما بخوانید :

کارکرد نماي خشک همراه با گردش جریان هوا

سیستم نصب:

این سیستم از مجموعه کاملی از اجزا با عملکردي استاتیکی جهت اتصال پوشش خارجی نما به سازه بنا و نهایتا جهت تحمل بارهاي وارده و بالاخص نیروي باد ساخته شده است. سیستم نصب می تواند از اجزاي زیر تشکیل شده باشد:

 • قلابهاي قرارداده شده در نقاطی معین (اتصال دهنده موضعی)
 • یک سازه (اتصال دهنده گسترده )

لایه پوشش نما:

عملکرد لایه پوشش نما حفاظت از ساختمان در مقابل عوامل جوي و همچنین نمایانگر یک نقطه نظر معماري است. مواد پوشش دهنده باید به نیازهاي زیر پاسخگو باشد:

 • مقاومت بالا در برابر شوکهاي حرارتی و مکانیکی (استحکاك در مقابل ضربه، مقاومت در برابر تغییرات درجه حرارت و غیره)
 • نفوذ ناپذیري در مقابل آب
 • غیر قابل اشتعال
 • عدم تغییر فیزیکی و زیبایی ظاهري در طی زمان
 • افزایش مقاومت در برابر زلزله
 • مقاومت در برابر باد (فشاري و یا کششی)
 • قابلیت تعویض اجزا
 • نگهداري

سیستم بندها:

بند چیزي نیست جز فضایی که پیرامون تکه هاي پوشش نما را تفکیک میکند و وظیفه خاص اجازه حرکت آزاد تکه هاي پوشش نما حاصله از تغییر درجه حرارت یا نشست بار ساختمان یا مکانیزم هاي نصب را دارد. بندها میتوانند باز یا بسته شوند.

بندهاي بسته:

بندهاي بسته آنهایی هستند کاشی ها را در فاصله فقط 2 تا 3 میلی متري از یکدیگر قرار داده و اجازه حرکت را به تکه هاي پوشش نما می دهند.

بندهاي باز:

بندهاي باز آنهایی هستند که اجازه حرکت بیشتري را به تکه هاي پوشش نما می دهند بطوریکه حداقل در فاصله 6 تا 7 میلی متري از یکدیگر قرار گرفته اند. این نوع بند استفاده از تکه هاي پوشش نما در سایز متوسط و بزرگ را مجاز می سازد.

 

روش نصب سراميك پرسلان نما - بازرگانی آقازاده

 

طریقه نصب پانل پرسلان پارس در نماي ساختمان

 • نصب پنهان توسط گیره

در روش ابزارنصب پنهان , همانطور که از نام آن مشخص است قادر به دیدن ابزار نصب نیستیم . در این روش ابتدا استاد ها نصب شده سپس پروفیلهاي عمودي روي استاد ها نصب می شوند. پس از آن پروفیل هاي عرضی روي آنها نصب شده و شبکه را شکل می دهند.

کلیپ ها یا قطعات نگه دارنده در این جا کاربرد نداشته و بجاي آنها از براکت ها استفاده میشود . براکتها روي اسلب ها قرار گرفته و به اصطلاح پیچ و رول پلاك میشوند. تنظیمات فواصل با کمک قطعات تکمیلی براکت ها در این روش تماما روي شبکه انجام شده و پس از نصب تقریبا اختیاري در زمینه باز تنظیم نداریم . در انتهاي کار قطعات اسلب پرسلان (که قبلا براکت ها روي آنها سوار شده اند ) روي شبکه سوار( یا آویزان ) شده و وزن هر قطعه با کمک براکتهاي نصب شده روي آن به صورت منفرد و مجزا به شبکه منتقل میشود. در ادامه تصاویر مربوط ارائه شده است.

 

 

 • سیستم اتصال با گیره مشهود با قابلیت تراز در جهت عمودي و افقی:

در روش ابزار نصب مشهود ، همانطور که از نام آن مشخص است قادر به دیدن بخشی از قسمتهاي ابزار نصب هستیم . همانطور که در تصاویر زیر مشخص شده است ابتدا استاد ها نصب شده و سپس پروفیلهاي عمودي روي استاد ها نصب می شوند . سپس کلیپ ها یا قطعات نگه دارنده روي پروفیل ها قرار گرفته و تنظیمات فواصل روي آنها انجام می شود . در انتها قطعات اصلی روي این کلیپ ها سوار شده و وزن هر قطعه با قرار گرفتن روي کلیپ پایینی منتقل شده وگشتاور آن با کلیپ بالایی کنترل می شود. در این روش بخش کوچکی از کلیپ ها از مقابل تشخیص داده می شود . در این صورت قطعات پرسلان حتی پس از نصب به راحتی قابلیت رگلاژ محور عرضی را دارند و در محور عمودي به سختی قابل تغییر هستند . اگر بند ها را به اندازه کافی در نظر بگیریم امکان تعویض یک قطعه پس از نصب فراهم میشود فاصله اسلب تا دیوار در این روش حداقل 80 میلیمتر است . هزینه نصب پرسلان با این روش بسته به سایز کاشی بین 100 تا 140 هزار تومان در هر متر مربع می باشد.

 

روش نصب سراميك پرسلان نما - بازرگانی آقازاده

سینما آزادي در 10 طبقه و با حدود 700 متر مربع نما ، بالغ بر 3500 مترمربع پوشیده از انواع محصولات زیباي پرسلانی کاشی پارس واقع در ضلع شمال شرقی تقاطع خیابانهاي شهید بهشتی و خالد اسلامبولی یکی از معروف ترین و ارزنده ترین آدرس هاي نمایش محصولات شرکت کاشی پارس با روش سنتی ملات واسکوپ است .

 

بخش دوم: روش نصب کاشی پرسلان نما در کف داخل و خارج ساختمان:

نسل سوم کاشیهاي کف و دیوار به کاشیهاي پرسلانی تعلق دارد که مناسب نصب بر روي کف و دیوار و نماي ساختمان میباشند.

کاشی هاي پرسلانی بدلیل جذب آب بسیار پایین و فرایند تولید خاص و منحصربهفرد از استحکام بالایی برخوردار بوده و به نوعی میتوان آنها را سنگ مصنوعی نامید. تنوع تولید در ابعاد و طرح باعث گرایش استفاده مصرف کنندگان از این محصول ساختمانی شده است. امروزه درمیان محصولات رایج جهت پوشش سطوح وسیع، کاشی پرسلانی به عنوان یک کاشی بدون لعاب و یا لعابدار باپخت دمابالا وتخلخل پایین وجذب آب کمتراز 5/. درصدازاهمیت بالایی برخورداربوده وحجم تولید آن نیز روزبروز بیشتر میشود.

پرسلان محصولی یکنواخت با رنگ بعد از پخت سفید و متراکم می باشد که از مواد موجود در طبیعت که در شرایط خاص تحت فشار بالا شکل گرفته و در درجه حرارت بالا تولید می شود.پرسلان جایگزینی زیبا و ارزنده با برترین خصوصیات یک پوشش مورد استفاده در نما و کف ساختمان ها می باشد، همچنین این محصول جدیدترین تکنولوژِي صنعت سرامیک در حال حاضر می باشد.

ویژگی هاي پرسلان :

استحکام خمشی بالا (دو تا سه برار سنگ هاي گرانیتی)، جذب آب پایین تا کمتر از 0/5 درصد و مقاومت در مقابل یخبندان ( غیر قابل نفوذ در قیاس با سنگ)، مقاومت شیمیایی بالا و مقاومت در برابر لک پذیري ( مواد شوینده و پاك کننده اسیدها و بازها)، مقاومت سایش بالا ( عمر طولانی و درخشش زیاد)، سختی سطحی بالا ( عدم خراش سطحی و حفظ زیبایی) ثبات رنگ در مقابل نور خورشید ( که ناشی از عدم تاثیر اشعه بر ساختار آن است که در سنگ هاي طبیعی دیده نمی شود.)، قابلیت تولید در سایزهاي مختلف ، وجود طرح ها و رنگ هاي بدیع و بیکران، قابلیت نصب بوسیله نصب خشک در نما ، ضد حریق بودن ( نسبت به آتش مقاوم است و در برابر حرارت تغییر ساختار نمی دهد).

روشهاي نصب کاشی پرسلان در کف ساختمان

 1. استفاده از چسب
 2. استفاده از ملات همراه با بند کشی

استفاده از چسب سرامیک پودري با خصوصیات ویژه سبب تسریع در اجرا و اقتصادي شدن عملیات اجرا خواهد شد. این چسب بر پایه سیمان تولید میشود و در مقابل رطوبت و آب کاملاً مقاوم میباشد مواد موجود در چسب کاشی و سرامیک پودري قدرت انعطاف پذیري زیادي به آن خواهد داد و ضمناً باعث چسبندگی بیشتر میشود. چسب سرامیک پودري به راحتی با آب مخلوط میشود و پس از خشک شدن در برابر آب، رطوبت، سرما و گرما پایدار و بادوام است. از خصوصیات ویژه دیگر آن چسبندگی خوب به مصالح ساختمان، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان آن است.

کاربردها :

 • چسباندن سرامیک بر روي سطوح سنگی موزاییک و سیمانی .
 • نصب قرنیزهاي سنگی .
 • انجام کارهاي ظریف و دقیق که نیاز به چسبندگی بالا و مقاومت زیاددارد .
 • زیرسازي سطوح ناهموار و مستحکم .

مزایا:

 • قدرت چسبندگی بالا
 • قابل استفاده برروي سطوح افقی و عمودي
 • سهولت استفاده و کارآیی بالا
 • سبک بودن
 • ضد آب و غیر سمی
 • مقاومت کافی در مقابل لغزش
 • قابل اجرا روي بتن , سیمان , ملات آهک

میزان مصرف:

میزان مصرف چسب سرامیک پودري بستگی کامل به سطح زیرکار و سرامیک موجود دارد. در حالت استاندارد سطح به ازاء هر متر مربع 2/5 الی 3/5 کیلوگرم پودر چسب سرامیک مصرف میشود.

نحوه مصرف: بعد از تمیز و آماده کردن زیرسازي باید دو پیمانه حجمی از پودر را با تقریباً یک و نیم پیمانه حجمی از آب مخلوط کرد تا خمیري همگن بدست آید. مخلوط باید به مدت 15 دقیقه کاملاً مخلوط شود و سپس آن را بوسیله ماله شانهدار مصرف نمود در صورت افزایش مقاومت میتوان مقداري از چسب بتن استفاده نمود. سرامیکها بایستی در مدت 10 دقیقه بر روي ملات خمیري نصب گردند و بعد از 24 ساعت که به استحکام نهایی خود رسیدند میتوان بندکشی کرد. براي ملاتهاي ضخیم میتوان مقداري سیمان و خاك سنگ درمخلوط چسب سرامیک اضافه شود. براي دیوار و داخل استخر حتماً بین 7 تا 10 درصد وزن سرامیک از چسب بتن آببندي استفاده شود

نکات نصب کاشی به روش چسبی

روش چسبی یکی از روشهاي نصب کاشی و سرامیک بر کف و بدنه میباشد که در سالهاي اخیر زیاد مورد استفاده قرار می گیرد با این نکته که حدود 80 درصد از بازسازي هاي منازل و حدود 10 درصد از ساختمان هاي نوساز در ایران از چسب براي نصب کاشی و سرامیک استفاده می کنند و در کشورهاي اروپایی و پیشرفته بیش از 90 درصد موارد براي نصب از چسب استفاده می شود .

براي اجراي کار به روش چسبی لازم است به نکات زیر توجه فرمایید:

 1. زیر کار تراز شده و عاري از هرگونه گردو غبار و چربی باشد .چسب قابلیت نصب کاشی به روي کاشی ،سنگ،سیمان گچ، و رنگ را دارد.
 2. زیر کار را کمی با نوك تیشه ،تیشه اي نمایید تا قدرت چسبندگی و استحکاك چسب بیشتر شود.
 3. ابزار کار و مصالح مربوطه را آماده و در دسترس قرار دهیم (کاردك،گاز انبر،دستگاه برش، تراز، چسب، کاشی، چکش لاستیکی)
 4. خط تراز افقی را با کمک تراز و شمشه اجرا می نماییم و تراز بودن دیوار عمودي را تست مینماییم.
 5. میزان مصرف چسب در حالت استاندارد یعنی زیر کار تراز و ابعاد کاشی 20*30 برابر 3,5 کیلوگرم براي هر متر مربع می باشد و در حالت معمولا برابر 4,5 کیلو گرم و در حالت ماکزیمم برابر 6,5 کیلوگرم در هر متر مربع است.
 6. مدل کار را با محاسبات ساده ریاضی در ذهنیت تصور و کار را از جاه هایی شروع می کنیم که علاوه بر اینکه میزان پرت کمتر شود ،کاشی هاي بدون برش در مسیر پر دید ترین گوشه ها یا دیوار ها قرار گیرند.
 7. براي انتخاب و خرید چسب کاشی و سرامیک مرغوب با استادکار یا شخص با تجربه مشورت نمایید و از خرید چسب هاي متفرقه و تاریخ گذشته خود داري فرمایید.
 8. چسب را کمی با آب یا مایع بتن آغشته کرده سپس با کمک کاردك قاشقی و شانه اي در سطح دیوار یا کف می کشیم .
 9. مقدار چسب را به اندازه سطحی می کشیم که تا زمان نصب کاشی ، چسب گیرایی و چسبندگی خود را از دست ندهد . (معمولا 1 تا 2 متر مربع)
 10. کاشی را نصب و تراز افقی و عمودي می نماییم.
 11. در پایان چسب هاي اضافی را تمیز و ابزار کار و مصالح اضافی را جمع آوري مینماییم.
 12. بهترین زمان براي بندکشی با توجه به نوع چسب مصرفی در حدود 4 تا 20 ساعت پس از اتمام نصب است.
 13. براي بند کشی درزها از مواد سیلیکاتی و ضد باکتریال به جاي سیمان سفید و پودر سنگ استفاده نماییم : چرا که ماندگاري و مقاومت بیشتري داشته و بعلاوه در برابر تمیز کاري هاي متوالی سفیدك و شوره نمی زنند.

پودر بند کشی

شرح: جهت استفاده در انواع بندکشیها در ساختمان

کاربردها:

 • جهت درزبندي کاشی و سرامیک
 • قطعات سیمانی و بتنی
 • قطعات بنایی، سفالی و گچی
 • کلیه درزها و بندهایی تا عمق 5 میلیمتر

از مزایاي استفاده از چسب پودري استاندارد:

 1. خمیر حاصل از اختلاط با آب، بندکشیهاي تا 5 میلیمتر را بدون ترك خوردگی و عارضه انقباض و با قدرت چسبندگی و پیوستگی زاد پر میکند
 2. زیبایی، دوام و استحکام قطعاتی را که با این ماده بندکشی میشوند تضمین مینماید
 3. در مقابل نفوذ آب و رطوبت از مقاومت قابل ملاحظهاي برخوردار است.
 4. مصرف این ماده با کمی چسب بتن قابل اطمینان مستحکم، بادوام، راحت و سریع میباشد

در پایان مطالب روش نصب سراميك پرسلان نما :

میزان مصرف :

برای کاشی های 15*15 با باندهای 3 میلیمتر حدودا 250 گرم پودر برای یک متر مربع سطح کافی است.

نحوه مصرف:

ماده بندکشی به رنگهاي طوسی براي کف و سطوحی که بیشتر در مجاورت رطوبت قرار دارند و پودر به رنگهاي مختلف براي دیوارها بکار میرود. قبل از مصرف کلیه بندهاي مورد نظر باید به اندازه تراشیده و تمیز شود و بعدا با برس مرطوب کاملا گردگیري شود.

بندکشی باید حتماً با کاردك لاستیکی انجام و عمق بندها کاملاً پر شود قبل از خشک شدن ماده بندکشی، باید اسفنج مرطوبی را روي سطح کار کشیده تا پستی و بلندي پیرامون بندها محو گردد و پس از خشک شدن کامل نیز با پارچه تمیز سطح کار باید صیقل داده شود.

بندکشی را نباید در هواي زیر 5 درجه سانتیگراد یا در گرماي زیاد و یا در مجاورت آب انجام داد. براي ایجاد هماهنگی بین رنگ ماده مخصوص بندکشی با رنگ اصلی قطعات مورد بندکشی، توصیه میشود که خمیرآماده شده را با رنگ اصلی کاملا مخلوط کرد براي اطمینان بیشتر توصیه میشود مقداري از ماده بندکشی را که با رنگ اصلی مخلوط شده در لایه نازك به عنوان نمونه کار اجرا نموده تا پس از خشک شدن رنگ واقعی آن رامشخص نمود.

پودر بندکشی را معمولاً 24 ساعت پس از نصب کاشی یا سرامیک بایستی روي سطح کار مصرف نمود و در طول 2 روز چندین بار روي بندها آب به آرامی پاشیده شود. جهت حصول استحکام فوقالعاده بالا استفاده از جسب بتن آب بندي توصیه میشود.

Call Now Button